יוגל - מאזניים, משקלים וציוד שקילה
 
 
 
 
 
 

מדפסות

 
 

181

 

 
 
חדש! הדור החדש של המדפסות!
מדפסת סטטיסטית נייר רגיל מדגם 181 המתחברת ישירות
למאזניים (ללא כל צורך במתאמים או תוכנות).
צג LCD גדול, מואר וברור במיוחד!
לוח מקשים (KEYBOARD) עם אפשרות הקשת אותיות ומספרים בנוחות מקסימלית.

 
 
 
181
 
 
 
 

110

 

 
 

מדפסת סטטיסטית נייר רגיל מדגם 110 המתחברת ישירות
למאזניים (ללא כל צורך במתאמים או תוכנות).

 
 
 
110