יוגל - מאזניים, משקלים וציוד שקילה
 
 
 
 
 
 

מדפסות

 
 

110

 

 
 

מדפסת סטטיסטית נייר רגיל מדגם 110 המתחברת ישירות
למאזניים (ללא כל צורך במתאמים או תוכנות).
 
 
 
110